Priekšvēsture

Eiropas tīkls “Dums for Peace” sāka organizēt starptautiskas uz mākslu balstītas jauniešu apmaiņas jau 2001. gadā. Pirmos desmit gadus tīkla darbu koordinēja Dānijas nevalstiskās organizācijas “Arttrain” pārstāvis Bo Otterstroms.

Kopš 2009. gada Bo Otterstroms darbojas arī kā projektu vadītājs un starptautiskais koordinators kultūras centrā CultHus Dānijā, Nukebingā, kā rezultātā padarījis reģionu par Eiropas jaunatnes jomas sadarbības centru.

2012. gadā “Drums for Peace” tīkls izveidots par juridisku, starptautisku asociāciju ar algotu starptautisku personālu. 2013. gadā pēc vairāku gadu sadarbības , uzņemšanas un dalības jauniešu apmaiņās par tīkla biedriem biedriem kļuva arī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs un CultHus.