Założenia projektu

Europejska sieć „Bębny dla Pokoju” rozpoczęła organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży, opartych na działaniach artystycznych, w 2001 roku. Koordynacją działań podczas pierwszych 10 lat aktywności sieci zajmował się Bo Otterstroem z duńskiej organizacji pozarządowej „Arttrain”.

Od 2009 Bo Otterstroem działa także, jako lider (w czasie wymian) oraz koordynator międzynarodowy domu kultury CultHus z Nykoebing F., Guldborgsund, z Danii. Bo Otterstroem uczynił region Guldborgsund europejskim centrum współpracy młodzieżowej.

W 2012 sieć Bębny dla Pokoju została zalegalizowana, jako międzynarodowe stowarzyszenie, zatrudniające, międzynarodowy opłacany personel, a w 2013 roku zarówno Centrum Dzieci i Młodzieży w Lipawie (Liepaja Children and Youth Centre) (Łotwa) oraz dom kultury CultHus z Nykoebing F., (Dania) zostały członkami tej organizacji, po kilkuletnim zaangażowaniu w wymiany młodzieży, jako gospodarze i uczestnicy wymian oraz innych działań.

W czasie wymian młodzieży organizowanych w ramach projektu „Wymiany dla Wszystkich” zostaną zbadane efekty edukacyjne udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży opartych na zastosowaniu działań artystycznych.

„Wymiany dla Wszystkich” wykorzystają takie wymiany młodzieży w szkołach, jako narzędzie w procesie edukacji uczniów 8 klasy (w systemie edukacji w Danii to młodzież w wieku 13-15 lat).

Projekt „Wymiany dla Wszystkich” to partnerstwo pomiędzy:

  • Centrum Czasu Wolnego w Rostocku (Rostocker Freizeitzentrum), (Niemcy),
  • University College Zealand, (Dania),
  • Centrum Edukacji, (Guldborgsund, Dania),
  • Centrum Dzieci i Młodzieży w Lipawie (Liepaja Children and Youth Centre), (Łotwa),
  • Centrum Dzieci i Młodzieży w Kłajpedzie (Kłajpeda Children and Youth Centre), (Litwa),
  • Wejherowskie Centrum Kultury, (Polska),
  • Falkenbersskolan (Kalmar, Szwecja).
  • Projekt jest koordynowany przez CultHus (Nykoebing F., Guldborgsund, Dania).

Projekt „Wymiany dla Wszystkich” jest dofinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+.