25-28.11.2014 – pierwsze ponadnarodowe spotkanie partnerów.

25-28.11.2014 – pierwsze ponadnarodowe spotkanie partnerów. 26.11. Gospodarzem była szkoła Sendvario Progymnazija w Kłajpedzie (Litwa), a 27.11. odbyła się wizyta w Liepaja (Łotwa). Wizytę tę zorganizował partner w projekcie Liepaja Children and Youth Centre (Centrum Dzieci i Młodzieży w Liepaja). Poza przedstawicielami partnerów projektu w spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze szkół Fjordskolen & Stubbekoebing (Dania), Szkół nr 1 i 5 z Liepaja (Łotwa), Kłajpeda Sendvario Progymnazija i Gargždų Minijos Progimnazija (Litwa) i Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie (Polska), uczestnicy spotkania pracowali nad przygotowaniem najbliższych planowanych wymian dla uczniów w wieku 13-15 lat, a także nad wnioskiem projektu „IDALT – International Dimension as a Learning Tool Erasmus + Akcja 2 (wcześniej Comenius).

 Partnermeeting+141127-104Partnermeeting+141127-70Partnermeeting+141127-112 Partnermeeting+141127-131 Partnermeeting+141127-95 Partnermeeting+141127-78  Partnermeeting 141127 Partnermeeting+141127-11Partnermeeting 141127-57 Partnermeeting 141127-150 Partnermeeting 141127-166