16-20.3.2015. ar CultHus jauniešu centra starpniecību tika organizēta otrā starptautiskā partneru

16-20.3.2015. ar CultHus jauniešu centra starpniecību tika organizēta otrā starptautiskā partneru tikšanās Nykaping F pilsētā (Guldborgsund, Dānijā). Šī tikšanās notika jūnijā Wejherowo pilsētā (Polija) plānotās vizītes vietā. Gatavojoties gaidāmajām jauniešu apmaiņām, skolu pārstāvjiem apmaiņas laikā notika grupas līderu un projektu līderu treniņnodarbības.
IMGP6136

Partneriem tika atgādināti viņu vispārīgie projekta uzdevumi (termiņš ir līdz 15. jūnijam):
·         A) Atrast jaunas satikšanās vietas pieredzes apmaiņām
·         B) Atrast jaunas skolas, kuras ir ieinteresētas piedalīties apmaiņās nākotnē
·         C) Ierosināt jaunus radošo darbnīcu līderus
·         D) Brošūru un mājas lapu tulkošana
·         E) Projekta rezultātu izplatīšana

Ir noteikti arī apmaiņu uzdevumi, kurus ir nepieciešams realizēt pēc iespējas ātrāk  (28/29.5-4.6 & 18/19-25.9):
1.       Skolēni izveido savu Europass CV
2.       Izmantojot savu viedtālruni, katrs skolēns veido 1 minūti garu video prezentāciju par sevi, kurā tiek minēti: vārds, vecums, pilsētas nosaukums, pilsētas lielums, cik ir brāļu vai māsu, kādi ir skolēna hobiji un ko skolēns sagaida no projekta. Visi vienas grupas video tiks apvienoti 15 minūtes garā grupas veidotā prezentācijā par skolu, pilsētu, reģionu un valsti (termiņš ir līdz 20. aprīlim maija apmaiņām un līdz 15. maijam septembra apmaiņām).
3.       Maijs – 15. septembris: skolēni uzzinās par projekta dalībnieku valstu vēsturi: vai par Kalmāras ūniju, vai par Hanzas tirgotājiem, vai par Otro pasaules karu un par tālākiem pēckara gadiem. Šīs tēmas ir ievadtēmas lielākām mācību tēmām, kuras var izmantot pēc skolēnu mobilitātes nometnes.
4.       Septembris: tiks organizēta daudzpusēja Skype konference uz lielā ekrāna. Skolēni atkal prezentēs sevi, izmantojot šādus atslēgas vārdus: “My name is……”, “I come from……..” & I am …years old”.