16-20.03.2015 – drugie ponadnarodowe spotkanie partnerów

16-20.03.2015 – drugie ponadnarodowe spotkanie partnerów (zamiast planowanego w czerwcu spotkania w Wejherowie). Gospodarzem był dom kultury CultHus w Nykoebing F, Guldborgsund, Dania. Spotkanie odbyło się wraz ze szkoleniem dla nauczycieli dotyczącym roli lidera grupy czy lidera projektu w planowanych wymianach młodzieży. Koordynator projektu przypomniał partnerom o terminie wykonania zadań w ramach projektu (termin 15 czerwca):
IMGP6136

  1. A) Znalezienie większej liczby odpowiednich miejsc, w których można organizować
  2. B) Znalezienie większej liczby szkół zainteresowanych udziałem w wymianach w przyszłoś
  3. C) Zaproponowanie odpowiednich, nowych liderów warsztatów.
  4. D) Tłumaczenie tekstów do broszur oraz na stronę internetową.
  5. E) Upowszechnianie rezultatów projektu.

Pilne zadania dotyczące nadchodzących wymian (28/29.05.-04.06. i 18/19-25.09.):

  1. Uczestnicy wymian przygotują Europass CV.
  2. Każdy uczeń/uczestnik wymiany, korzystając ze smartfona, przygotuje, jednominutową wideo-prezentację, samodzielnie mówiąc: jak ma na imię i nazwisko, ile ma lat, nazwę miejscowości, w której mieszka, wielkość miejscowości, ile ma rodzeństwa (braci, sióstr), jakie ma hobby oraz jakie ma oczekiwania w stosunku do projektu. Wszystkie filmy każdej z grup zostaną połączone oraz uzupełnione 5-minutową informacją, przygotowaną przez grupę, stanowiącą wprowadzenie dotyczące szkoły, miasta, regionu i kraju (termin: 20 kwietnia dla wymian majowych oraz 15 maja dla wymian wrześniowych)
  3. MAJ-WRZESIEŃ 2015: uczniowie/ uczestnicy wymian będą się uczyć o krajach uczestniczących w wymianach, punkt wyjścia może stanowić Unia Kalmarska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_kalmarska i Hanza/Liga Hanzeatycka /Związek Hanzeatycki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza lub II Wojna Światowa oraz okres po wojnie. Mogą one stanowić wstęp do uczenia innych, obszerniejszych tematów, z możliwością wykorzystania po wymianie.
  4. WRZESIEŃ 2015: zostaną organizowane dwustronne rozmowy z wykorzystaniem SKYPE, na dużym ekranie, a uczniowie jeszcze raz powiedzą: „Nazywam się/Mam na imię ……”, „Jestem z …… ..” i „Mam … lat”.